Djeca slika naslovna

Centar rane intervencije i rehabilitacije

"SIGURAN KORAK"

privatna je praksa koja nudi edukacijsko rehabilitacijske usluge djeci s različitim razvojnim potrebama. Ovisno o individualnim potrebama vaŠeg djeteta nudimo terapijske postupke za djecu od veoma rane do predŠkolske i Školske dobi.

Senzorna integracija

pogledaj

Logopedska dijagnostika i terapija

pogledaj

Edukacijsko-rehabilitacijska terapija

pogledaj

Fizikalna terapija

pogledaj

Neurofeedback

pogledaj

Centar rane intervencije

Unikatnost izrade

Ustanova

Centar Siguran Korak, privatna je ustanova osnovana 2015.godine u Splitu, koja nudi rehabilitaciju za djecu s teškoćama u razvoju, djecu kod koje postoje razvojna odstupanja, djecu s komunikacijskim i/ili jezično-govornim teškoćama.

Precisnot do najmanjih detalja

Program

Na jednom mjestu svojim korisnicima pružamo kvalitetni individualizirani program poticaja cjelokupnog ranog razvoja (motorika, senzorika, kognicija i jezično-govorna komunikacija) i podršku.

Moderan dizajn

Početak

Pri prvom dolasku obavlja se razgovor s roditeljima. Nakon provedene osnovne procjene, dijete će se prema potrebi uputiti u jedan od naših razvojnih programa.

Trogir

Produžnica u Trogiru