O nama

Siguran korak privatna je ustanova koja pruža senzorno integracijske, logopedske i edukacijsko-rehabilitacijske procjene /terapije djeci s različitim razvojnim potrebama.

Centar "SIGURAN KORAK "namijenjen je poboljšanju funkconiranja djece s teškoćama u razvoju. Odnosi se na djecu s teškoćama iz autističnog spektra, poremećajem senzorne integracije, djecu s Downovim i drugim manje poznatim genetskim sindromima, djecu s višestrukim oštećenjima i odstupanjima u psihomotornom razvoju, djecu s cerebralnom paralizom i ostalim trajnim neurološkim odstupanjima, visoko neurorizičnu djecu, djecu s intelektualnim teškoćama, kao i brojnu drugu djecu s teškoćama kojima su u osnovi teškoće govornog razumijevanja i/ili komunikacije u cjelini.

Ovisno o individualnim potrebama vašeg djeteta uvodimo terapijske tretmane za djecu od veoma rane dobi 0-3 god do predškolske i školske dobi.

Uz početnu procjenu moguće je ostvariti logopedsku, edukacijsko-rehabilitacijsku terapiju, terapiju senzorne integracije i neurofeedback terapiju.

Slika o nama - Siguran korak

Upoznajte naš tim

Split

Jelena Dragičević Borzić

Diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i 2013. godine stječe naziv magistra logopedije.Nakon pripravničkog stažiranja u DV Grigor Vitez, radila je u privatnoj praksi i Dv Radost. Završila prvi i drugi stupanj PECS-a, Pecs to SDG (prijelaz sa PECS-a na komunikacijske uređaje). Od travnja 2015. dio je stručnog tima Centra za ranu intervenciju i rehabilitaciju "Siguran Korak".

Ivan Lovrić

Diplomirao 2010. godine pri medicinskom fakultetu u Splitu, te stekao naziv prvostupnik fizioterapije. Nakon odrađenog pripravničkog staža u poliklinici Korak, započinje rad u udruzi roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju Anđeli. 2013 u Mostaru završava edukaciju neurorazvojne terapije po Bobath konceptu. 2015 u Zagrebu završava edukaciju senzorne integracije i uporabu SIPT-a (test senzorne integracije i praksije).

Ines Domić

Diplomirala je 1992. godine na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu gdje je stekla zanimanje pod nazivom profesor defektolog-logoped. Višegodišnje iskustvo stekla je radom na Poliklinici za rehabilitaciju osoba s smetnjama u razvoju. 2013. godine u Zagrebu završila je napredni tečaj Neurofeedbacka. U Centru Siguran korak osim logopedske terapije obavlja i neurofeedback terapiju.

Vlatka Sučić
prvostupnica fizioterapije

Diplomirala 2007.godine na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Pripravnički staž odradila u KBC Split. Od 2009. godine radila u centru za razvojnu gimnastiku "Una" te stekla višegodišnje iskustvo u radu sa bebama i djecom sa različitim motoričkim smetnjama u razvoju. Sredinom 2018.god pridružuje se našem timu te radi: baby handling uz edukaciju roditelja; baby fitness za zdrave bebe; neurorazvojnu terapiju namijenjenu neurorizičnoj dojenčadi i maloj djeci koja imaju poteškoća u neuromotornom razvoju; individualnu medicinsku gimnastiku za djecu školske dobi koja je namijenjena specifičnim potrebama djeteta.

Mia Topić

Diplomirala 2015. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu gdje stječe naziv magistra edukacijske rehabilitacije. Pripravnički staž odradila u Centru za autizam Split. Trenutno polazi edukaciju Primijenjene analize ponašanja (ABA) čije su intervencije jedino znanstveno utemeljene intervencije u podučavanju osoba s poremečajima spektra autizma.

Marina Prnjak
radni terapeut

Diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2015.godine gdje je stekla zanimanje pod nazivom prvostupnik radne terapije. Pripravnički staž je odradila u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju "Krapinske toplice" na odjelu dječje neurologije. Nakon staža se zapošljava u dječjem vrtiću u sklopu udruge "Anđeli". 2017.godine završava tečaj senzorne integracije.

Lena Klarić
logoped

Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu gdje je 2018. godine stekla zvanje magistre logopedije. Tijekom diplomskog studija je, u suradnji s kolegama i pod mentorstvom starijih logopeda, vodila logopedski kabinet u Brinju i u Gospiću. Stručnu je praksu u istraživačkom polju odradila na Humboldt sveučilištu u Berlinu. Od rujna 2018. godine dio je stručnog tima za ranu intervenciju i rehabilitaciju Siguran Korak.

Trogir

Ivna Petrić

Rođena je 19.4.1990. godine. 2015. godine završila je Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet u Zagrebu smjer logopedija. Diplomirala je na temu Upotreba potpomognute komunikacije kod roditelja djece s razvojnim teškoćama.

Vanjski suradnici

Žana Pavlović

mr. spec., prof. psihologije

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekla naziv magistra struke školske i predškolske psihologije. Tijekom profesionalnog 20-godišnjeg iskustva pokazuje interes za razvojnu psihologiju, psihologiju odgoja, obrazovanja i savjetovanja. U okviru petogodišnjeg usavršavanja iz Psihoanalitičke psihoterapije djece i adolescenata stekla naziv Konzultanta za zaštitu mentalnog zdravlja dojenčadi, djece i adolescenata. Koautorica je knjige "Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih – uloga javnozdravstvenih projekata", priručnika "I odgojitelji mogu pomoći", "Učiniti sve kako treba", "Od prvog dana, ljubav i disciplina", publikacije "Oklen si dite?" i dr. Dobitnica Društvenog priznanja "Marulić: Fiat Psychologia" za 2013. godinu. Piše kolumnu na internet portalu dalmacijadanas.hr

Cjenik usluga

Sve su cijene izražene u kunama (KN);

Adresa:
Sjedište:
Križine 13A, 21 000 Split
 
Produžnica Trogir:
Adresa trogir
Telefon
+385 91 537 0675
+385 21 553 571
+385 91 199 9414

Kontakt

Pošalji * potrebna polja