Suradnja

1. CENTAR SIGURAN KORAK VAM JE DALEKO? MISLILI SMO I NA VAS

2. SVAKOM DJETETU OSIGURATI MULTIDISCIPLINARNU I INDIVIDUALNU STRUČNU POMOĆ

3. ŽELIMO BITI PODRŠKA NAŠIM RODITELJIMA

4. OSIGURATI RANU INTERVENCIJU ZA DOJENČAD I MALU DJECU (S RAZVOJNIM ODSTUPANJIMA)